Vannområde Glomma sør har i sin Årsplan for 2022 vedtatt å bevilge midler til formål og aktiviteter rettet mot barn og unge for å informere og bevisstgjøre om vannforvaltning i vannområdet.

Se vedlagte utlysning for mer informasjon om hvem og hvordan man kan søke:

Utlysning- midler til aktiviteter- barn og unge-Glomma sør 2022