Vannområde Glomma sør lyser også i år ut midler med formål om bevisstgjøring rundt vann og vannkvalitet til barn og unge.

Lenken til utlysningen finner dere her:

Utlysning- midler til aktiviteter- barn og unge-Glomma sør 2023

Frist for å søke er 31. mai 2023.