Nibio har oppdatert trendanalyser for utvalgte vannforekomster i Glomma sør. Rapporten finner dere her NIBIO_RAPPORT_2022_8_127_Trender i vannkvalitet

Faktaark for vannforekomstene er også oppdatert, og de finner dere under fanen «Statusrapport overvåking».