Vannområdet lyser igjen ut midler til aktiviteter rettet mot barn og unge for å øke kunnskapen om vann og vannforvaltning i våre områder.

Utlysningsteksten finner dere her:

Utlysning- midler til aktiviteter- barn og unge-Glomma sør 2021

Frist for å søke er 31. mai!