Vannområdet lyser årlig ut midler til aktiviteter rettet mot barn og unge for å øke kunnskapen om vann og vannforvaltning i våre områder. Ved ordinær frist i mai var det kun kommet inn en søknad, og etter tildeling er det fremdeles igjen midler i årets pott. Det lyses derfor ut en ny runde med resterende midler.

Utlysningsteksten finner dere her:

Utlysning- midler til aktiviteter- barn og unge-Glomma sør 2021_Utlysning 2

Frist for å søke er 1. september!