Vannområdene i Østfold har i samarbeid utarbeidet informasjonsbrosjyrer rettet mot kommunepolitikerne. Disse beskriver vannområdearbeidet generelt, status for påvirkninger og tiltak i hver medlemskommune, samt fokuserer på politikernes viktige rolle i vannforvaltningsarbeidet. Brosjyrene er tilgjengelige i pdf-versjoner nedenfor.

Trøgstad

Råde

Halden

Spydeberg

Skiptvet

Sarpsborg

Rakkestad

Hvaler

Fredrikstad

Eidsberg

Askim