Årsrapport 2019 er nå vedtatt av Vannområdeutvalget, og kan leses i sin helhet under Planer eller her:

Årsrapport 2019