Vannområde Glomma sør har i sin Årsplan for 2019 vedtatt å bevilge midler til formål og aktiviteter rettet mot barn og unge for å informere og bevisstgjøre om vannforvaltning i vannområdet.

Utlysningen er intern i vannområdet, og blir sendt ut til faggruppe Vannkvalitet og vassdragsbruk samt publisert på vannområdets hjemmeside. Vannområdets medlemmer kan søke, fortrinnsvis lag/ organisasjoner/ foreninger som organiserer aktiviteter for barn og unge.

Søknadspott: 50 000 kr

Søknadsfrist: 21. juni 2019

Søknaden sendes til: maria.bislingen@rakkestad.kommune.no

Utlysningsteksten finner du her:

Utlysning- midler til aktiviteter- barn og unge-Glomma sør 2019