Vannområdet har de siste årene jobbet med Lundebyvannet i Eidsberg kommune, for å forstå mer av bakgrunnen for hvorfor en opplever gjentatte sesonger med svært høye konsentrasjoner av algen Gonyostomun semen. Det siste halvannet året har det vært gjennomført vann- og næringsstoffmålinger på ulike stasjoner i Lundebyvannets nedbørfelt, for å avdekke hvilke deler av nedbørfeltet som bidrar med transport av humus, fosfor og nitrogen, samt mengden av disse. Rapporten er nå klar, og kan lastes ned her:

Rapport_transport av humus og næringsstoffer til Lundebyvannet_feb19

Rapporten er utarbeidet og publisert av T. Rohrlack og S. Haaland, NMBU.

Den er også lagt inn på siden «Prosjekter»