Vannområde Glomma sør har i sin Årsplan for 2018 vedtatt å bevilge midler til formål og aktiviteter rettet mot barn og unge for å informere og bevisstgjøre om vannforvaltning i vannområdet.

Utlysningen er intern i vannområdet, og blir sendt ut til faggruppe vannkvalitet og vassdragsbruk samt publisert på vannområdets hjemmeside. Vannområdets medlemmer kan søke, fortrinnsvis lag/ organisasjoner/ foreninger som organiserer aktiviteter for barn og unge.

Søknadsfrist: 31. mai 2018

Utlysningsteksten ser du her:

Utlysning- midler til aktiviteter- barn og unge-Glomma sør 2018