2011

Tilstandsklassifisering 2011

2013

Planteplankton Glomma sør 2013

2014

Planteplankton Glomma sør 2014

2015

BegroingGlommaSør2015_v2

Gl sør bunndyr_mini

Planteplankton Glomma sør 2015

2016

012617_BegroingGlommaSør2016

M-rap-001-Bunnfaunaundersøkelser for Glomma sør før Øyeren. med kalsium

Datarapport, Glomma sør for Øyeren, 2016

Vannområde Glomma sør- Årsrapport overvåking 2016

Kystvann 2016- Hunnebunn og Vauerkilen_rev 1

2017

Glomma sør- Planteplankton- 2017

BegroingGlommaSør2017_endelig

M-rap-001-Bunnfaunaundersøkelser for Glomma sør før Øyeren. 2017_endelig

Vannområde Glomma sør- Årsrapport overvåking 2017

NIVA rapport 7279-2018_Sandholmene og Grimsenkilen

2018

Planteplankton Glomma sør 2018

BegroingGlommaSør2018

M-rap-001-Bunnfaunaundersøkelser for Glomma sør før Øyeren. 2018.

Vannområde Glomma sør- Årsrapport overvåking 2018

Notat-Slevik og Skjebergkilen_2018