Det er 11 kommuner (Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Råde, Rakkestad, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad, Spydeberg, Askim) som sammen med Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold og andre myndigheter og interessegrupper samarbeider i vannområdet.

Arbeidet i vannområdet finansieres av kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen. Kommunenes andel er fastsatt ut fra innbyggertall og jordbruksareal som gjenspeiler forventet belastning og brukerinteresser. De faste økonomiske bidragene indeksreguleres årlig iht. konsumprisindeksen.

Trøgstad kommune

Marit Haakaas er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Trøgstad kommune.
E-post: marit.haakaas@trogstad.kommune.no
Hjemmeside: http://www.trogstad.kommune.no/natur-og-miljoe.269950.no.html

Askim kommune

Jannicke Eriksen er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Askim kommune.
E-post: jannicke.eriksen@askim.kommune.no 
Hjemmeside: www.askim.kommune.no

Spydeberg kommune

Synne Lømo er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Spydeberg kommune.
E-post: synne.lomo@spydeberg.kommune.no
Hjemmeside: http://www.spydeberg.kommune.no/natur-og-miljoe.256750.no.html

Skiptvet kommune

Øyvind Thømt er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Skiptvet kommune.
E-post: oyvind.thomt@skiptvet.kommune.no
Hjemmeside: http://www.skiptvet.kommune.no/miljoe.253438.no.html

Eidsberg kommune

Helene Østbye er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Eidsberg kommune.
E-post: helene.ostbye@eidsberg.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsberg.kommune.no/miljoe.248035.no.html

Rakkestad kommune

Espen Jordet er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Rakkestad kommune.
E-post: espen.jordet@rakkestad.kommune.no
Hjemmeside: http://www.rakkestad.kommune.no/vann.181855.no.html

Sarpsborg kommune

Marianne Knudsen er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Sarpsborg kommune.
E-post: marianne.knudsen@sarpsborg.com
Hjemmeside: www.sarpsborg.kommune.no

Råde kommune

Siv-Thuva Jansson er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Råde kommune.
E-post: siv-thuva.jansson@rade.kommune.no
Hjemmeside: https://www.rade.kommune.no/tjenester/natur-og-miljo/

Fredrikstad kommune

Solveig Kolberg er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Fredrikstad kommune.
E-post: solkol@fredrikstad.kommune.no
Hjemmeside: https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Tjenester/Miljo/ @

Hvaler kommune

Laila Kjølbo Rød er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Hvaler kommune.
E-post: lakr@hvaler.kommune.no
Hjemmeside: www.hvaler.kommune.no

Halden kommune

Øystein Gaulin er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Halden kommune.

E-post: oystein.gaulin@halden.kommune.no
Hjemmeside: www.halden.kommune.no

Østfold fylkeskommune

Helene Gabestad er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Østfold fylkeskommune
E-post: helenega@ostfoldfk.no
Hjemmeside: http://www.ostfold-f.kommune.no/modules/module_123/proxy.asp?D=1&C=355&I=0&m=1400 

Fylkesmannen i Østfold

Håvard Hornnæs er vassdragsforvalter og kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør hos fylkesmannen i Østfold
E-post: fmoshho@fylkesmannen.no
Hjemmeside: http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Miljo-og-klima/Vann/