Det går mot årsslutt, og prosjekter avsluttes. Blant to av prosjektene vi har jobbet med i år, er bl.a. Oppfølgingsplan for Ertevannet i Rakkestad (utarbeidet av Norconsult) og Tiltaksplan for Rakkestadelva (utarbeidet av Nibio).

Rapportene finner du her:

rapp_Ertevannet i Rakkestad_J02_2

NIBIO_RAPPORT_2018_4_145_Rakkestadelva

Rapportene ligger også under fanen «Prosjekter»