Høsten/ vinteren 2015/ 2016 ble det laget en kantsoneplan for utvalgte strekninger av Lekumelva og Dørja i hhv Eidsberg og Rakkestad. Bakgrunnen var henvendelse fra grunneiere som stadig opplevde problemer med trefall, erosjon og opphopninger i elven på sine eiendommer. De ønsket en praktisk plan som kunne ligge til grunn for f.eks en SMIL- søknad med råd om hvilke tiltak som kunne være gunstige å gjennomføre. Firmaet Naturrestaurering fikk oppdraget, og planen i sin helhet kan leses i dokumentene nedenfor.

Problemstillingene er de samme i mange elver, og målet er at prinsippene i planen skal kunne brukes også i andre vassdrag.

Del 1 inneholder mye bakgrunnsinformasjon, del 2 den praktiske planen.

kantsoneplan-eidsberg-og-rakkestad_del-1

kantsoneplan-eidsberg-og-rakkestad_del-2