Oppfølgingsplan for Ertevannet (Norconsult, 2018)

rapp_Ertevannet i Rakkestad_J02_2

Lokal tiltaksplan for Rakkestadelva (Nibio, 2018)

NIBIO_RAPPORT_2018_4_145_Rakkestadelva

Overvannsveileder for Morsa og Glomma sør (COWI, 2018)

Veileder overvann 180925

Overvannsveileder_saksfremlegg_060918

Paleolimnologiske undersøkelser i Lundebyvannet, Eidsberg kommune (T. Rohrlack, UMB, 2017)

Paleolimnologisk undersøkelse av Lundebyvannet i Eidsberg kommune_endelig rapport

Slamproduksjon i minirenseanlegg (COWI, 2017)

Rapport_slamproduksjon_2017

Surrogatparametre, 2017

Rapport_Surrogatparameter_final

Kantsoneplan for Lekumelva (Eidsberg) og Dørja (Rakkestad) (Naturrestaurering, 2016)

Del 1 inneholder mye bakgrunnsinformasjon, del 2 den praktiske planen.

kantsoneplan-eidsberg-og-rakkestad_del-1

kantsoneplan-eidsberg-og-rakkestad_del-2