Vannområdet har gjennom midler fra Miljødirektoratet, fått utarbeidet en plan for utvalgte sjøørretbekker i vannområdet. Hensikten med forvaltningsplanen er å utrede forholdene for sjøørret i Elingårdsbekken og Slevikbekken i Fredrikstad kommune og Skjebergbekken i Sarpsborg kommune, samt å foreslå gjennomførbare tiltak for å forbedre forholdene for sjøørret i de nevnte bekkene. Vannområdet har koordinert arbeidet, og deltakere har vært NJFF- Østfold samt aktuelle lokalforeninger, kommunene og fylkesmannen. Norconsult har gjennomført oppdraget.

Rapporten ligger her.

Forvaltningsplan for tre sjøørretbekker_J04_endelig